Weer een tak uitgeplozen, dit keer van pake Boersma zijn moeder.


Mooi dat de namen Steven en Eelkje in onze familie steeds zijn doorgegeven.

Van de plaats Eestrum ontbreken een aantal akten, daar stopt de lijn in 1740.
Ook de lijn Postma loopt niet verder dan ca 1710.