De afgelopen weken verder gezocht naar Friese voorouders.
Een deel van de informatie die ik had was niet onderbouwd en de website
https://www.allefriezen.nl/
is een rijke bron van informatie.
Geen gemakkelijke bron overigens, afbakenen op plaats en periode gaat regelmatig fout. Ook is een flink stuk kennis van de Friese plaatsen en indeling nodig, ieder dorpje had wel zijn eigen kerkje en een deel van onze familie was Doopsgezind, dus zoek je dan vergeefs naar geboortedata.


Van oma Eelkje Scheffer-Boersma heb ik een vrij compleet overzicht en waar het stopt hebben ook andere onderzoekers geen verdere voorouder informatie gevonden.
De laatste informatie die ik heb aangevuld is die van Boote Luitjens en zijn vrouw Trijntje Jans. Boote was een invloedrijk persoon, tevens welgestelde boer, maar dat gaat vaker samen. Er zijn dan ook veel akten die zijn naam bevatten.
En veel andere namen, die heb ik deels gereconstrueerd en dat levert een aardig plaatje op. Zowel Boote als Trijntje zij twee keer getrouwd geweest en dochter Martien levert een boeiende reeks voorouders op.

Martien is vernoemd naar Martjen Johannes en zij is dochter van (ds) Joannes Metelen (ook Meetlum).
Hij was predikant in Twijzel en van hem wordt verteld:
“De eerste, die in deze gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is
geweest zekere Ayko, Pastoor te Twijzel, die in 1567, wegens de
verkondiging van de gezuiverde leer, het land moest ruimen. De eerste,
die na hem kwam, was JOHANNES METELEN, die, op het einde dier eeuw hier
in dienst getreden zijnde, in 1613 overleed. “
Het moet een boeiende tijd zijn geweest. Midden in de Tachtigjarige oorlog, volop godsdiensttwisten en betweterigheid. Hij en zijn vrouw zijn in de kerk van Twijzel begraven. Zijn voorouders stammen uit Metelen Nordrhein Westfalen en gaan terug tot het jaar 1500.

In de lijn mist er één moeder, daar heb ik niets van kunnen achterhalen, maar vaak zijn kerkboeken zoekgeraakt en dat is dan echt weg.
Op de TNG website heb ik meer informatie opgenomen, boeiend!

Grappig is ook dat als je opnieuw gaat zoeken en vaak weer onverwachte feiten opduiken en je nieuwe verbanden kunt leggen.
Een ruime kring om de directe verwanten verheldert veel!