.. Jan Harm Ramaker heeft een aantal jaren in Heemse gewoond. Aan de
hand van namen van getuigen bij o.a. overlijden getracht de plaats waar
dat was in kaart te brengen.
Buren waren Kampman, Otten en Zweers
die aan de Hessenweg woonden. Aan het huis van Gerrit Otten is later het
gemeentehuis van Ambt Hardenberg vastgebouwd en langs de Hessenweg de
tramlijn aangelegd (ca 1886)
In 1865 is het gezin van Jan Harm Ramaker verhuisd naar de Hoogenweg. Het Baalderveld (de Volle Uren) was nog onontgonnen.
Stapje voor stapje brengen we de geschiedenis in kaart.