Blog Image

Genealogie Ramaker

Zwaantje Lotter

Stamboom Posted on 22 Feb, 2019 18:39:55

onze overgrootmoeder Zwaantje Lutterman blijkt voor de tweede keer
getrouwd te zijn, en wel met Hendrik Jagers (geen familie van Aleida
Jagers overigens).
Later is haar dochter Hendrikje getrouwd met Gerrit Jagers, de zoon van Jan Jagers, broer van Hendrik.
Deze gebeurtenissen spelen in Heesterkant Dld en ik heb nog niet alle akten kunnen vinden.

Schansen2

Stamboom Posted on 07 Jul, 2018 11:06:43

18 juni 2018 .. een pagina aan de website toegevoegd met uitleg oorsprong bijnaam Schansen ..Jagers

Stamboom Posted on 07 Jul, 2018 11:04:29

.. Na flink wat zoekwerk kan ik weer een paar open eindjes oplossen:

In de boedelbeschrijving van 1820 na het overlijden van Maria Clara,
Gravinne van Rechteren, de vrouw van Jacob van Foreest kom ik het
volgende tegen:
– de katerstede Jagers niet ver van Huize Heemse
– de katerstede Schansman aan de Hesseneg Heemse

ook opmerkelijk:
.. in tegenwoordigheid van Jan Kromhof en van Hendrikus Jagers, beide
landbouwers van beroep en te Heemse voorzeid, de eerste in nr. 57 en de
tweede in nr. 60 woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte
getuigen ..

Kennelijk was Hendrikus Jagers meer dan de pachtboer
van het Jagers en als buurman van Foreest, bij de boedelbeschrijving in
1820, die 4 dagen duurde was hij er steeds bij.

Hendrikus nam de naam Jagers aan in 1811, naar ik aan mag nemen omdat hij toen op dat bestaande erve woonde.
Zijn schoonzoon Jan Harm Ramaker kwam in ca 1840 op het erve Schansman en kreeg later de bijnaam Schansen.

Weer een puzzelstukje dat op z’n plaats valt.Schansen

Stamboom Posted on 07 Jul, 2018 11:01:27

.. Jan Harm Ramaker heeft een aantal jaren in Heemse gewoond. Aan de
hand van namen van getuigen bij o.a. overlijden getracht de plaats waar
dat was in kaart te brengen.
Buren waren Kampman, Otten en Zweers
die aan de Hessenweg woonden. Aan het huis van Gerrit Otten is later het
gemeentehuis van Ambt Hardenberg vastgebouwd en langs de Hessenweg de
tramlijn aangelegd (ca 1886)
In 1865 is het gezin van Jan Harm Ramaker verhuisd naar de Hoogenweg. Het Baalderveld (de Volle Uren) was nog onontgonnen.
Stapje voor stapje brengen we de geschiedenis in kaart.Facebook

Stamboom Posted on 07 Jul, 2018 10:48:27

De berichten die op Facebook zijn geplaatst hier herhalen:

15 april 2018
.. de website op onderdelen aangepast en (voorlopig?) afgerond en klaar!

13 april 2018
Aan de website Schansen.nl een pagina toegevoegd met informatie over de
plaats en geschiedenis van het erve Ramaker waar in een ver verleden
onze voorouders gewoond hebben.

1 maart 2018
De
voorouders van Meijerink in mijn stamboom weer eens grondig doorgenomen
n.a.v. een opmerking van een bezoeker. Hendrik Hendriks is een
voorouder die niet zo eenvoudig te plaatsen is. Je moet het dan hebben
van aanvullende informatie.
Een aantal onderzoekers komt met een
geboortedatum (7 feb 1697) zonder onderbouwing en veel van hen lijken
dat van elkaar over genomen te hebben.
Op grond van leeftijd en trouwdatum, van lidmaat (belijdenis) enz. bleef er twijfel o.a. omdat bij
datum lidmaat na huwelijk de aanduiding j.m. van .. gebruikt werd
i.p.v. m. en heb ik de lijn naar Gog(h) toch maar losgelaten en ook
gekozen voor de andere oplossing.
Maar daar wel onderbouwing bij gezocht en gevonden.
Hendrik Hendriks van Doeseman, en een generatie later en nadat ze naar Ane zijn verhuisd wordt dat Hendrik Meijerink.
Naamgeving blijft altijd lastig omdat er vaak vanuit het nu terug gezocht wordt en de naam inmiddels is gewijzigd.
Mijn programma TNG heeft daar niet een echt goed oplossing voor, dan gebruik ik de aanvulling: Doeseman (later Meijerink).Meijerink

Stamboom Posted on 10 Mar, 2018 11:12:36


De afgelopen tijd heb ik de tak Meijerink nog een keertje doorgeakkerd en aangepast.

Ook de uitwerking naar de website Schansen gewijzigd en een artikel over de boerderij ‘t Meijerink in Ennevelde toegevoegd.

Onze voorouders hebben er maar korte tijd verbleven, maar de naam is gebleven.
Er hebben veel gezinnen gewoond en er zijn meerdere personen met deze achternaam, die echter geen familie zijn. Ook komt de naam Meijerink veel voor in omliggende plaatsen. Het uitzoeken van de verwantschappen is een tijdrovende klus en je bent er eigenlijk nooit klaar mee.

Wat het zoeken lastig maakt is de gewoonte om te vernoemen.
Vaak een handig hulpmiddel, maar bij grotere gezinnen hebben ze allemaal een Hendrik of Egbert of Lucas, genoemd naar dezelfde opa.
En voor de recente familie vind ik dam wel een overlijdensadvertentie of graf, maar welke ouders erbij horen is dan weer moeilijk, die gegevens zijn verborgen door onze privacy regels. 100 jaar geboorte, 75 jaar huwelijk, 50 jaar overlijden.

Vandaar dat ik in mijn stamboom programma soms personen opneem die (nog) niet gekoppeld zijn aan een gezin of familie.

En de generatie die het nog wist is helaas overleden.Alle Friezen

Stamboom Posted on 15 Jan, 2017 13:32:45

De afgelopen weken verder gezocht naar Friese voorouders.
Een deel van de informatie die ik had was niet onderbouwd en de website
https://www.allefriezen.nl/
is een rijke bron van informatie.
Geen gemakkelijke bron overigens, afbakenen op plaats en periode gaat regelmatig fout. Ook is een flink stuk kennis van de Friese plaatsen en indeling nodig, ieder dorpje had wel zijn eigen kerkje en een deel van onze familie was Doopsgezind, dus zoek je dan vergeefs naar geboortedata.


Van oma Eelkje Scheffer-Boersma heb ik een vrij compleet overzicht en waar het stopt hebben ook andere onderzoekers geen verdere voorouder informatie gevonden.
De laatste informatie die ik heb aangevuld is die van Boote Luitjens en zijn vrouw Trijntje Jans. Boote was een invloedrijk persoon, tevens welgestelde boer, maar dat gaat vaker samen. Er zijn dan ook veel akten die zijn naam bevatten.
En veel andere namen, die heb ik deels gereconstrueerd en dat levert een aardig plaatje op. Zowel Boote als Trijntje zij twee keer getrouwd geweest en dochter Martien levert een boeiende reeks voorouders op.

Martien is vernoemd naar Martjen Johannes en zij is dochter van (ds) Joannes Metelen (ook Meetlum).
Hij was predikant in Twijzel en van hem wordt verteld:
“De eerste, die in deze gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is
geweest zekere Ayko, Pastoor te Twijzel, die in 1567, wegens de
verkondiging van de gezuiverde leer, het land moest ruimen. De eerste,
die na hem kwam, was JOHANNES METELEN, die, op het einde dier eeuw hier
in dienst getreden zijnde, in 1613 overleed. “
Het moet een boeiende tijd zijn geweest. Midden in de Tachtigjarige oorlog, volop godsdiensttwisten en betweterigheid. Hij en zijn vrouw zijn in de kerk van Twijzel begraven. Zijn voorouders stammen uit Metelen Nordrhein Westfalen en gaan terug tot het jaar 1500.

In de lijn mist er één moeder, daar heb ik niets van kunnen achterhalen, maar vaak zijn kerkboeken zoekgeraakt en dat is dan echt weg.
Op de TNG website heb ik meer informatie opgenomen, boeiend!

Grappig is ook dat als je opnieuw gaat zoeken en vaak weer onverwachte feiten opduiken en je nieuwe verbanden kunt leggen.
Een ruime kring om de directe verwanten verheldert veel!Eelkje Stevens de Meer

Stamboom Posted on 18 Dec, 2016 10:21:34

Weer een tak uitgeplozen, dit keer van pake Boersma zijn moeder.


Mooi dat de namen Steven en Eelkje in onze familie steeds zijn doorgegeven.

Van de plaats Eestrum ontbreken een aantal akten, daar stopt de lijn in 1740.
Ook de lijn Postma loopt niet verder dan ca 1710.Next »